Aanbesteding / tenders

Calculatie

Voor het maken van budget-, ontwerp- en directieramingen voor civieltechnische werkzaamheden kunt u bij InfraVisie terecht. Wij beschikken over de juiste software om een gedetailleerde begroting op te stellen in elke fase van een project.

Ook op basis van een RAW-bestek of een STABU-bestek kan InfraVisie voor u de kostprijs bepalen. Hierdoor hoeft u als aannemer niet veel tijd te steken in projecten, waarvan nog niet zeker is of het voor uw bedrijf een werk wordt.

Begeleiden aanbesteding

Bij het aanbesteden van projecten kan InfraVisie u ontzorgen in het gehele proces om te komen tot een rechtmatige en doelmatige selectie van een contractpartij. Dit start bij het meedenken bij de selectie van de kandidaat-aannemers en eindigt bij het uitbrengen van een gunningsadvies na aanbesteding. Alle tussenliggende stappen worden ook door InfraVisie voor u uitgevoerd.

 

Foto: Bartelsluisbrug Wormer