In Zaandam worden, tussen de Oostzijde en de Professor Struijckenstraat, 29 nieuwe woningen gerealiseerd. Voor dit plan, De Betawi genaamd, verzorgt InfraVisie de civieltechnische engineering en afstemming met derde partijen, als gemeente Zaanstad, Liander en HHNK.