In Uithoorn wordt op dit moment hard gewerkt aan de realisatie van 137 woningen binnen project Allure aan de Amstel. InfraVisie verzorgt namens Zeeman Vastgoed de civieltechnische projectleiding op het werk. Nog vóór de zomer van 2021 worden de eerste woningen van fase 1 opgeleverd. Onderstaande foto laat de voorbelasting voor de tweede fase zien. Deze wordt in het voorjaar van 2021 verwijderd om het terrein bouwrijp te maken voor de bouw van de tweede en de derde fase.