In Edam worden nabij het centrum 81 nieuwe woningen gerealiseerd aan de Baandervesting. InfraVisie neemt, samen met Floris Infra, deel aan het bouwteam wat zorgdraagt voor de inrichting van de openbare ruimte. Dit bouwteam draagt zorg voor de saneren, voorbelasten, bouwrijp maken en woonrijp maken van het terrein. Het aanliggende parkeerterrein aan de Baanstraat wordt tevens opnieuw ingericht.